Ceník
Konzultace a nacenění ZDARMA

Průměr pařezu

příklad: pařez o průměru 50 cm = 500 kč

1 cm = 10 Kč

Doprava do 15 km

při delší vzdálenosti každý kilometr navíc 10kč

300 Kč

Počet a výška pařezu

výška do 20 cm nad terén bez poplatku

Hloubka frézování

standartně 10 cm (trávník), max. hloubka 20 cm

Tvrdost dřeva

tvrdé dřevo: ovocné stromy, jasan, ořech, nálety, atd.

Terén

dostupnost, nerovnost, kamenitost

Odvoz vzniklé štěpky

dle domluvy je možné odvést vyfrézovanou hmotu

Základ ceny tvoří průměr pařezu

ostatní složky jsou podřadné dle domluvy

Cena frézování se skládá z více zmíněných složek, základ ceny však tvoří průměr pařezu ve styku se zemí. Pařezy je dobré před zahájením frézování OBKOPAT a odkrýt schované KOŘENY, které také odfrézujeme.